Vooraf wat aandachtspunten bij en gedragscodes tijdens uw onderzoek (deel 2).

Over het onderzoek


LijkAls op plaatsen waar u onderzoek doet, een rood-wit lint gespannen ziet, is het de bedoeling dat u daar niet aan voorbij gaat. Iedereen moet achter de linten blijven! Op die manier blijven alle aanwijzingen en stille getuigen gedurende de dag onveranderd. Alle teams krijgen dan op grond van dezelfde informatie de kans de zaak op te lossen.
In het verleden zijn speurders over de rode lijnen gestapt; hebben materialen verlegd; zijn in computers gaan zoeken; hebben zelfs privépost van mensen opengemaakt omdat ze dachten daar iets te vinden. Dat is niet alleen een schending van de privacy maar ook volstrekt zinloos.

Alles wat u zou moeten vinden is in beeld vanaf de plek waar u staat. Neem foto’s; zoom daar op in en doe er uw voordeel mee. Daar waar een acteur van ons werkt kan u toegang tot onzichtbare informatie worden gegeven, maar altijd pas na overleg en met toestemming van de personage!

We begrijpen dat -in het echt- speurders inderdaad alles wat ze zien nauwkeurig kunnen en zullen onderzoeken. Maar dat is in ons spel met meerdere teams van speurders niet mogelijk. Het betreft hier dan ook een praktische spelregel en we gaan ervan uit dat iedereen de zin van die regel snapt en hem naleeft.

Over het requisitoir

Alle onderzoek mondt uiteindelijk uit in de rechtszaak. Elk team krijgt daarin 3 minuten de tijd om in een vlammend betoog, het requisitoir, aan de 3 rechters uit te leggen waarom degene die zij in het verdachtenbankje hebben gezet de moord gepleegd moet hebben. Op grond van dit betoog wordt uiteindelijk de winnaar gekozen. Reden om veel aandacht te besteden aan het requisitoir.

RechtbankRequisitoir: Betoog van de officier van justitie waarin hij gemotiveerd laat weten hoe en waarom de verdachte het ten laste gelegde heeft gepleegd (of niet gepleegd) en hoe volgens hem de rechter zou moeten oordelen.

Een requisitoir heeft globaal de volgende opbouw:

1. Begonnen wordt met enkele algemene opmerkingen;

2. Vervolgens wordt ingegaan op de inhoud van het onderzoek van het Rechercheteam;

3. Daarna passeren vragen met betrekking tot de vervolging de revue;

4. Dan worden de ten laste gelegde feiten en bewijsmiddelen besproken;

5. Waarna de eis wordt geformuleerd.

 

Op de site van het Openbaar Ministerie kunt u mooie Requisitoirs downloaden over interessante zaken als de zaak:

Wilders 

Vaatstra 

Ahold

U snapt dat wanneer u maar drie minuten heeft, u zich niet zo uitgebreid met al die onderdelen kunt bezig houden. Met deze opbouw in het achterhoofd moeten we onze aandacht wenden naar de film en de televisie: ook daar zijn bijzondere voorbeelden van requisitoirs te vinden. Daar moet een requisitoir echter kort en krachtig zijn. En daar zitten we in project M ook op te wachten. Want de toeschouwers willen vermaakt worden door mooie taal, gloedvolle woorden en een slimme opbouw waaruit maar een conclusie mogelijk is: uw verachte heeft het gedaan.

Het uur tussen het aanbrengen van uw verdachte en het begin van de rechtszaak kan mooi gebruikt worden voor het vervolmaken van uw requisitoir.

Succes!